Sinir Yatıştırıcı Empati Uygulamaları

 

Etkin dinleme

Özdeşim kurma

Anlamak

Sempati duymak

İlişki kurabilmek

 

Desteklemek

Yorumlamak

Yapıcı eleştiri

Ön-yargı

Soru sorma yöntemleri

Açıkça ifade edebilmek

Beklenti ve istekler

Farkına vardığını bildirme

Empati ve sempati kavramları

Etkili iletişim kurmanın yolları

Sen dilinden ben diline geçiş

Karşıdakini  kabul etmek, önemsemek

Yerinde olsam düşüncesini benimsemek

Duygularını kırıcı olmadan fark ettirme

 

Düşünce- duygu – mimik anlama uygulamaları

İletişimi kolaylaştıran ve zorlaştıran faktörler

 

Davranışlarımızın iletişim başarısına etkisi

Başarılı bir empatinin sonucu