İletişim Becerileri ile Problem Çözme

-Beyin yapısı incelemesi
-Problem yaratan beyin
-Karar veren beyin
-Sorun inceleme
-Sistematik iyileştirme
-Planlama- uygulama – deneme- sınama aşaması
-Sorun analizi
-Değişim yönetimi
-Farklılık yönetimi
-Standartlaştırma
-İyileştirici karar süreci
-Beyin fırtınası ile problem çözme ve karar verme
-Sansürsüz düşünce geliştirme
-Görünür fikir sunma
-Engelleyici sözcükleri yok etme
-Üç sebepli kolay problem çözümü

Bilgi için : 0506 552 3360
info@iletisimatolyesi.com