Algı Yönetimi

indir

 

– Etki alanı yaratma
– Dikkat ve bilinç
– Gerçekleri yansıtma
– Algıyı yönetme
– Kitleye ulaşma
– Verilecek mesaj
– Yaratılan mesaj
– Görsel algı
– Fikir pazarlaması
– Algı yanılması
– Algı ve iletişim
– İtibar
– Karar alma