Hikaye Gibi İletişim

Hikaye Gibi İletişim

İletişim teorisinin kurucusu, yunan filozof Aristoteles’tir. Aristoteles’ e göre iknanın ve iletişimin üç unsuru vardır: Ethos (güvenilirlik), logos (mantık) ve pathos (duygu). İlgi çekici bir konuşmanın yüzde 10’ununu ethos, yüzde 25’ini logos ve yüzde 65’ini pathos oluşturur. Hayatın her alanında anlatılanların duygulara hitap etmesi ile dinleyiciyi etki altına almak kolaylaşır. Duyguları harekete geçirmek, beynin aktifleşmesini sağlar. Beynimiz hikaye gibi hayali olarak canlandırabileceği anlatılar duyduğunda, daha […]

Read Me Leave comment

Tutkunun İkna Gücü

Tutkunun İkna Gücü

     Kendiniz ilham almamışsanız başkalarına ilham veremezsiniz. İlham,  bağ kurmayı, ikna etmeyi ve anlamlı bir iletişim ağı oluşturmayı kolaylaştırır. Bağ kurmanın gücü, anlattığımız konu üzerindeki tutkumuzla ilişkili olarak yükselir.  Tutku ile anlattığımız  her konu, bizi sıkılmışlık, huzursuzluk gibi  hislerden uzaklaştırarak , motive olmuş ve enerji dolu bir konuşmacı haline getirir. Tutku kimliğimin özüdür.       İletişimimizin konusu gerçek tutkumuz olursa, konuşmak, dinlemek, anlamak, anlaşmak yani […]

Read Me Leave comment